Uit de geschiedenis van Klimmen:

   

De Sint Remigiuskerk op een postzegel
2009

Klik hier
Een opzienbare ontdekking uit 2009!

Klik hier
De Straatkermis van Craubeek

Klik hier
Klimmen, balkon van Zuid-Limburg

Klik hier
Zaterdag 24 augustus, Klimmen bestaat 1000 jaar!
1968

Klik hier
De feestgids '1000 jaar Klimmen'
1968

Klik hier
Het Romaanse kerkje van Klimmen
1965

Klik hier
De 1 April grap van 1958

Klik hier
Het bezoek van de "Sterre der Zee" in 1951

Klik hier
Relletjes naar aanleiding van een verboden toneelstuk
1938

Klik hier
Bouwtekeningen bouw pastorie, restauratie/uitbreiding parochiekerk

Klik hier
Het zegel der gemeente Klimmen in de Maasgouw
1906

Klik hier
Klimmen in het 'Woordenboek der Nederlanden'
1845

Klik hier
De oudst bekende klokken van de St. Remigiuskerk

Klik hier
Klimmen op de 'Atlas Bruxellensis'
1573

Klik hier
Stille getuigen uit lang vervlogen tijden

Klik hier
Schenkingsakte Koningin Gerberga
968
Rijksarchief
Maastricht

Klik hier
© 2009 W. Leunissen